15 September 2015

Welcome to BUCK-TICKIA !

     Vítam Vás na stránke slovenského fanklubu japonskej rockovej kapely BUCK-TICK!

Keďže ste sem zablúdili, zrejme ste nedávno objavili hudbu, ktorá vám nedá zaspať (a pravdepodobne sa dorozumievate jazykom slovenským alebo českým :D ale vítané sú všetky zblúdilé duše ;-)
     Je mnoho vecí, ktoré nás spájajú, nadšenie pre japonskú kultúru, hudbu, anime... zdrojov, ktoré sú zodpovedné za vašu posadnutosť, je nespočetne mnoho. Ale nebudem sa už ďalej vyjadrovať v hádankách a na rovinu poviem, prečo máte pokračovať v čítaní.
     Natalus sa rozhodla spraviť niečo pre budúce generácie a prináša Vám tento blog, kde nájdete stručné, jasné a výstižné informácie, zaujímavosti, osobné postrehy a odkazy na povinné čítanie pre všetkých nováčikov, ktorí si želajú preštudovať buck-tickológiu podrobnejšie.  

     Welcome to the Slovak Fan Club of the Japanese rock band BUCK-TICK!
You’re suddenly here, so you have probably discovered a music you can’t sleep without (and of course, you speak Slovak or Czech :D but it’s my great pleasure and honor to welcome all of you, lost souls ;-)
     There are a lot of things we have in common, we have an enthusiasm for Japanese music, culture, anime... yes, our obsession may come from many sources. But no more guessing what I’m talking about, I explain why you should continue reading.
     Natalus has decided to do something for future generations and started this blog, where you can find brief and clear information, interesting facts, my personal views and links to „required reading“ for every newcomer who wants to study a buck-tickology subject in depth.

Note: all articles are both in Slovak and English, Slovak version first, so you have to scroll down for the English translation
This page was last updated  on March 7, 2017

No comments:

Post a Comment